שאלון פיננסים ובנקאות
שלב 2 מתוך 3

האם אתה יודע מה שיעור דמי ניהול חשבון ני"ע, ומה שיעור עמלות הקניה והמכירה שלך?

האם דמי ניהול חשבון ני"ע בבנק גבוה מ- 0.2% לשנה?

האם חלק משמעותי מתיק ני"ע שלך מורכב מקרנות נאמנות?

עד כמה אתה סומך על מקצועיותו של יועץ ההשקעות שלך בבנק?

 האם, לדעתך, תהליך ייעוץ ההשקעות בבנק הוא אובייקטיבי?