שאלון מוצרים פנסיונים: השתלמות, גמל ופנסיה
שלב 1 מתוך 3

מתי בפעם האחרונה בדקת את דירוג התשואה של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שברשותך?

מתי בפעם האחרונה בדקת את התאמת רמת הסיכון של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות לצרכיך?
מתי בפעם האחרונה בדקת את דמי הניהול שאתה משלם בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות ובקרן הפנסיה?
עד כמה אתה סומך על הבנתו הפיננסית של סוכן הביטוח שלך?
עד כמה חשוב לך "לעשות סדר" במוצרים הפנסיונים שלך?