Loading...
תכנון פיננסי מקיף 2019-10-13T07:19:39+00:00
Law 9

ייעוץ פיננסי מקיף

ייעוץ פיננסי חד-פעמי מקיף מיועד ללקוחות המעוניינים לבצע בדיקה מעמיקה של ההשקעות הפיננסיות, החסכונות הפנסיוניים ופוליסות הביטוח.

מה כולל תהליך הייעוץ הפיננסי החד-פעמי המקיף?

  1. בנקים – בדיקת עמלות ודמי ניהול, בדיקה והתאמה של הרכב תיק ההשקעות, פיקדונות וחסכונות.
  2. פנסיה – קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות ופוליסות חיסכון. בדיקת התאמת מסלולי
    השקעה, בדיקת איכות המוצרים הפנסיוניים , בדיקה והפחתה של דמי ניהול ועמלות.
  3. ביטוח – התאמת תיק הביטוח לצרכים. ביטול ביטוחים מיותרים, טיוב ביטוחים קיימים (בריאות, סיעוד, ריסק, מחלות, תאונות).
  4. נושאים פיננסיים נוספים כגון: משכנתא, הלוואות בבנק, מט"ח, כלכלת המשפחה, תוכנית חיסכון לכל ילד ועוד.

פגישת הייעוץ היא חד פעמית, אך אחריה מתבצע תהליך ליווי עד להשלמת ביצוע השינויים הנדרשים, מול הבנקים וחברות הביטוח.

בדוק את עצמך – האם אתה דואג לחסכונותיך או מזניח אותם?

שאלון פיננסי

בואו נעבוד ביחד

לא סומך על יועץ ההשקעות בבנק וסוכן הביטוח?

צור קשר לייעוץ פיננסי מקיף ומקצועי

צור קשר