Loading...
תכנון פיננסי מקיף 2018-10-08T08:07:47+00:00
Law 9

ייעוץ פיננסי מקיף

ייעוץ פיננסי חד-פעמי מקיף מיועד ללקוחות המעוניינים לבצע בדיקה מעמיקה של ההשקעות הפיננסיות, החסכונות הפנסיוניים ופוליסות הביטוח.

מה כולל תהליך הייעוץ הפיננסי החד-פעמי המקיף?

  1. בנקים – בדיקת עמלות ודמי ניהול, בדיקת הרכב תיק השקעות והתאמתו לצרכיך, פיקדונות וחסכונות.
  2. פנסיה – קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות ופוליסות חיסכון. בדיקת התאמת מסלולי
    השקעה, בדיקת איכות המוצרים הפנסיוניים , בדיקה והפחתה של דמי ניהול ועמלות.
  3. ביטוח – התאמת תיק הביטוח לצרכים. ביטול ביטוחים מיותרים, טיוב ביטוחים קיימים (בריאות, סיעוד, ריסק,
    מחלות, תאונות).
  4. נושאים פיננסיים נוספים ככל שתבקשי כגון: משכנתא, הלוואות בבנק, כלכלת המשפחה, תוכנית חיסכון לכל
    ילד.

פגישת הייעוץ היא חד פעמית, אך אחריה מתבצע תהליך ליווי עד להשלמת ביצוע השינויים הנדרשים, מול הבנקים וחברות הביטוח.

בדוק את עצמך – האם אתה דואג לחסכונותיך או מזניח אותם?

שאלון פיננסי

בואו נעבוד ביחד

לא סומך על יועץ ההשקעות בבנק וסוכן הביטוח?

צור קשר לייעוץ פיננסי מקיף ומקצועי

צור קשר