קופת גמל בניהול אישי IRA

קופות גמל וקרנות השתלמות בניהול אישי (IRA) זוכרים את הדו"ח האחרון שקיבלתם מקופת הגמל ? קרן ההשתלמות ? האם הצלחתם להבין מבליל המספרים והטבלאות הצפופות - במה בדיוק הן משקיעות? מהי רמת סיכון? האם הן מחזיקות בניירות ערך שעברו "תספורת"?  קרוב לוודאי שלא. אתם במקרה הטוב בודקים את התשואה, אולי את דמי הניהול וממשיכים הלאה. [...]