שאלון ביטוח פרט (אובדן כושר עבודה, בריאות, מחלות, סיעוד, ריסק ותאונות)
שלב 3 מתוך 3

מתי ערכת בדיקה יסודית ומקיפה של הרכב תיק הביטוחים שלך?

האם יש לך ביטוחים כפולים?

 האם יש לך ביטוחים שרכשת בטלפון בפניות יזומות שנעשו אליך?

האם אתה מודע לסכומי הביטוח שאתה משלם בכל חודש?

האם אתה סומך על סוכן הביטוח שלך?