כיצד בוחרים רמת הסיכון מתאימה לתיק ההשקעות?

המושג "רמת סיכון" הוא מושג ערטילאי ומבלבל, ובחירת רמת סיכון מתאימה לצורך השקעה היא משימה לא פשוטה. נהוג למדוד את רמת הסיכון בהשקעות פיננסיות כאחוז החשיפה למניות, כאשר חשיפה של עד 30% למניות רמת הסיכוי נחשבת נמוכה יחסית (סולידית), ומעבר ל- 30% לא סולידית. אבל שימוש רק בפרמטר זה מטעה ועשו לגרום לנזקים פיננסיים בתקופות [...]