תכנון פיננסי חד-פעמי מקיף מיועד ללקוחות המעוניינים לבצע בדיקה מעמיקה של ההשקעות הפיננסיות, החסכונות הפנסיוניים ופוליסות הביטוח.

התהליך דומה גם בתכנון פיננסי מקוצר, אך ללא פגישה פרונטאלית.

תהליך התכנון הפיננסי כולל בדיקה פיננסית ראשונית, הפקת דו"חות עדכניים מהמסלקה הפנסיונית של משרד האוצר, מאתר הר הביטוח, ובמידת הצורך הפקת תעודת זהות בנקאית. לאחר עיבוד הנתונים נקבעת פגישה שאורכת בממוצע כ- 3 שעות ובה מתבצע תהליך התכנון הפיננסי. לאחר הפגישה מקבל הלקוח דו"ח המלצות מפורט ומתבצע תהליך של ליווי עד לסיום יישום ההמלצות.

מה כולל תהליך התכנון הפיננסי המקיף?

  1. בנקים – בדיקת עמלות ודמי ניהול, בדיקת הרכב תיק השקעות והתאמתו לצרכיך, פיקדונות וחסכונות.
  2. פנסיה – קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות ופוליסות חיסכון.  בדיקת התאמת מסלולי השקעה,  בדיקת איכות המוצרים הפנסיוניים , בדיקה והפחתה של דמי ניהול ועמלות.
  3. ביטוח – התאמת תיק הביטוח לצרכים. ביטול ביטוחים מיותרים, טיוב ביטוחים קיימים (בריאות, סיעוד, ריסק, מחלות, תאונות).
  4. נושאים פיננסיים נוספים כגון: משכנתא, הלוואות בבנק, מט"ח, כלכלת המשפחה, תוכנית חיסכון לכל ילד ועוד.
לאחר הפגישה מתבצע ליווי צמוד עד להשלמת תהליך ביצוע השינויים הנדרשים, מול הבנקים, בתי ההשקעות וחברות הביטוח.