ליווי פיננסי מתמשך מתאים ללקוחות המעוניינים בליווי קבוע של איש פיננסים מקצועי. הליווי אינו כרוך בתשלום כלשהו מהלקוח.

תהליך הליווי הפיננסי המתמשך:

– בחינה מעמיקה של צורכי הלקוח והרכב תיק ההשקעות, הפיקדונות, קרנות ההשתלמות, קופות הגמל והחסכונות הקיימים.

– ביצוע תהליך של הפחתת עמלות בבנק (עמלות קנייה ומכירה, דמי ניהול חשבון ני"ע ועמלות נוספות). 

– התאמה ובנייה של תיק ההשקעות והנכסים הפיננסיים של הלקוח.

– ביצוע התאמות בקרנות ההשתלמות וקופות הגמל: התאמת גופים מנהלים ומסלולי השקעה והפחתת ודמי ניהול

– ליווי שוטף של הלקוח, בקרה יומיומית ומתן המלצות לביצוע שינויים בהרכב תיק הנכסים הפיננסיים לפי הצורך.

– טיפול שוטף ומענה לצרכים פיננסיים מזדמנים כגון הלוואות, משכנתאות, ביטוחים, מט"ח ועוד.