כיצד לשפר את תשואת תיק ההשקעות בלי להתאמץ?

על מנת שתיק השקעות יהיה רווחי לאורך זמן, עליו להיות מותאם לצרכי המשקיע ולפרופיל הסיכון המתאים לו, אבל לא זאת בלבד. ישנם מספר עקרונות בסיסיים שהקפדה עליהם תשפר את תשואת התיק ללא מאמץ, וגם תחסוך זמן, דאגות וכסף.

1. תזמון. הניסיונות לאתר נקודות כניסה ויציאה בשוק המניות הם ניסיונות מיותרים שבד"כ נועדים לכישלון.  אמנם, ניתן להשתמש בכלי הערכה פיננסיים על מנת להעריך את מחיר נכס פיננסי מצוי מעל או מתחת לערכו הכלכלי, וניתן הוסיף גם כלים טכניים שיכולים לשפר גם הם את עיתוי הקניה או המכירה, אך הכלים הללו נותנים אינדיקציה בלבד ואינם מתאימים בד"כ להשקעה ארוכת טווח. ראוי לזכור שחלק גדול מתשואת מדדי המניות נצברת במספר מועט של ימי מסחר בשנה, ומי שלא נהנה מהם עשוי להפסיד חלק ניכר מהתשואה השנתית. ולכן, רצוי להתמיד ולהשקיע במניות בשיעור קבוע ולאורך זמן.

2. שינויים משמעותיים בהרכב התיק כתגובה לתנודות בשווקים. משקיעים רבים נוטים לבצע שינויים משמעותיים בתיק ההשקעות שלהם דווקא בנקודות קיצון בשווקים. בנקודות קיצון אלו הפניקה או האופוריה בשיאה, ובד"כ משקיעם משנים את השקעתם ע"פ המגמה השלטת:  בשיאו של גל עליות, כאשר תחושת הסיכון מתעמעמת, קיימת נטייה להגדלת סיכונים. מנגד, בתקופות שפל נוטים משקיעים רבים למכור את ההשקעה המפסידה במחירים נמוכים ולעבור להשקעה סולידית יותר.

3. עמלות. עמלות נוגסות נתח משמעותי מהתשואה, בעיקר בתקופות בהן הריבית נמוכה. רוב המשקיעים לא מודעים לשיעורי העמלות שהם משלמים לבנק (דמי ניהול חשבון ני"ע, עמלות קניה ומכירה ועמלות נוספות), דמי ניהול של קרנות נאמנות, שלעיתים גבוהים יותר מהתשואה הגלומה בקרן, ודמי תיווך לסוכני ביטוח ומשווקים למיניהם ש"גוזרים קופון" בדרך. העמלות הללו ניתנות למיקוח (בנק, סוכן ביטוח), או שסביר שיש להן תחליפים זולים יותר (קרנות נאמנות). ניתן לחסוך בין 60% ל- 80% מהעמלות הללו בקלות רבה, חסכון שיכול להגיע לאלפי שקלים בשנה, כמעט ללא מאמץ.

4. ריבוי פעולות בתיק. פעולות בתיק כרוכות בתשלום עמלה ולעיתים גם בתשלום מס. רצוי להמעיט ככל האפשר בביצוע פעולות. בד"כ די והותר לבצע מספר מועט של פעולות משמעותיות בשנה ועוד מספר מועט של פעולות שוטפות (כגון הקטנת חשיפה בני"ע שעלה ומשקלו הפך לגבוה מידי בתיק).

הקפדה על העקרונות הפשוטים הללו תשפר באופן מתמיד את תשואת תיק ההשקעות, ללא מאמץ מיוחד.