אני רוצה לשתף אתכם בתוצאות פגישה שקיימתי עם יועצת השקעות בסניף של אחד הבנקים הגדולים.
הפגישה התקיימה באחד מסניפי בנק גדול בירושלים והשתתפו בה יועצת השקעות של הבנק, לקוח שלי ואנוכי.  מטרת הפגישה (שהלקוח ואני יזמנו) היתה הפחתה של שיעורי העמלות לפעולות ודמי ניהול בחשבון ני"ע. הלקוח הוא לקוח ותיק וטוב של הסניף והצטברו בחשבונו כ- 400,000 ש"ח נזילים כשמתוכם הוא מעוניין להתחיל ולהשקיע בשבועות הקרובים לטווח ארוך כ- 200,000 ש"ח באופן סולידי בני"ע וקרנות נאמנות. עד היום הכסף לא היה מושקע והוא הופקד בפק"מ בריבית של  פחות מ- 0.05% לשנה (לא נאמר לנו השיעור המדוייק). שאלתי את היועצת מדוע לא המליצה ללקוח להשקיע בקרן נאמנות כספית והיא אמרה שזה בגלל שהוא לא חתום על הסכם ליעוץ השקעות. שאלתי מדוע הבנק לא יזם החתמה של הלקוח על הסכם זה על מנת שהבנק יוכל לייעץ ללקוח להשקיע בקרן כספית נותרה תלויה באויר ללא מענה. את התשובה אנחנו יודעים היטב: הרווח השנתי של הבנק מהפק"מ מסתכם בשיעור שנע בין 7% ל- 10% לכל פחות (הפרשי ריבית + ריבית עבור אשראי שהבנק מקבל בגין הלוואה של הכסף), בעוד שרווח הבנק הנובע מקרן כספית מסתכם ב- 0.125% לשנה בלבד.

להלן עמלות ברירת המחדל העיקריות שהיו מוזנות בחשבון:
פעולות  במניות ואג"ח בארץ – 0.7% לפעולה.
דמי ניהול חשבון ני"ע 0.6% לשנה.

להלן העמלות המעודכנות שהיועצת הזינה מיידית (בסמכותה וללא שום צורך באישור גורם בכיר יותר):
פעולות בני"ע – 0.3% לפעולה.
דמי ניהול חשבון ני"ע 0.3% לשנה, כאשר קרנות נאמנות הוחרגו ודמי הניהול עליהן נותר 0.6% לשנה.
דרשנו הפחתה נוספת והתקבלה תשובה שהפחתה נוספת תלויה בהיקף הפעילות בני"ע בחשבון.

תרגיל לדוגמא: 
רכישת קרן נאמנות סולידית כלשהי בדמי ניהול ממוצעים  – דמי ניהול 0.6% לשנה.
תשואה צפויה לשנה הקרובה, בהתאם לשיעור הריבית שאפשר לקבל היום על אג"ח שקלי במח"מ בינוני: 2% ברוטו.
תשואה ברוטו ללקוח:  תשואה ברוטו של האג"ח בניכוי דמי ניהול של הקרן, נאמנות, עמלות ביצוע (של הקרן) ודמי ניהול של הבנק: 0.7% לשנה. התשואה מקורבת מאוד אך לא מדוייקת, וניתן ללמוד ממנה על סדרי הגודל התשואה הצפויה, תוך התעלמות מרווחי או הפסדי הון.  במונחי תשואה נטו מדובר על כ- 0.5% בלבד.
מסקנה: דמי הניהול שגובה הבנק הופכים את ההשקעה ללא כדאית, ודוחפת את הלקוחות לעבר הפק"מ הסטנדרטי שהוא המוצר המועדף על הבנק.
מה עושים? מתמקחים ובמידת הצורך עוברים לבנק אחר או לבית השקעות, שם אפשר לקבל עמלות נמוכות בעשרות אחוזים לעומת עמלות הבנק לאחר הנחה. וזה גם מה שכנראה יהיה עם הלקוח שלי. במידה והבנק לא יתגמש וייבצע עוד הפחתה משמעותית נוספת של העמלות, אמליץ ללקוח להעביר את תיק ההשקעות שלו למקום אחר.