קופות גמל וקרנות השתלמות בניהול אישי (IRA)

זוכרים את הדו"ח האחרון שקיבלתם מקופת הגמל ? קרן ההשתלמות ? האם הצלחתם להבין מבליל המספרים והטבלאות הצפופות – במה בדיוק הן משקיעות? מהי רמת סיכון? האם הן מחזיקות בניירות ערך שעברו "תספורת"?  קרוב לוודאי שלא. אתם במקרה הטוב בודקים את התשואה, אולי את דמי הניהול וממשיכים הלאה. המסלול בו מושקע הכסף שלכם בדרך כלל לא משתנה לאורך השנים, כי למי יש זמן להתעסק בזה? עם מי אפשר בכלל להתייעץ?

למשקיעים בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות:

א. אין שליטה על השקעת הכספים ורמת הסיכון

כספי העמיתים מנוהלים ביחד עם אלפי עמיתים אחרים בקופה אחת. הקופה ומנהליה לא מבצעים אפיון צרכים לעמית בהתאם לכלל נכסיו, ולפיכך עלול העמית להיות במסלול בעל רמת סיכון שונה מזו שהתכוון לה, מבלי לדעת זאת כלל.

ב.  השקיפות מוגבלת

רמת השקיפות בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות נמוכה מאוד, ומתבטאת בעיקר בדו"חות תקופתיים המציינים את תשואת הקופה, דמי הניהול הנגבים והאפיקים בהם הקופה משקיעה באופן כללי ומעורפל. העמית לא יכול לדעת עפ"י הדו"חות באילו ניירות ערך מושקע כספו, ואילו או כמה פעולות נעשו בתקופת הדו"ח.

ג.  אין קשר עם הגורם שמנהל את ההשקעות בפועל

לא קיים ולא יכול להתקיים קשר בין העמית בקופת הגמל או קרן ההשתלמות לבין מנהל ההשקעות שמנהל בפועל את כספו, שכן ניהול ההשקעות של כל העמיתים מתבצע באופן מרוכז, וממילא לא יכולה להתבצע התאמה בין אופי ההשקעה להעדפות המסוימות של העמית. לעמית אין "כתובת מקצועית" עמה יוכל להתייעץ בנוגע לכספו המופקד בקופה.

מהי קופת גמל או קרן השתלמות המנוהלות בניהול אישי?

בינואר 2010 אישר משרד האוצר הפעלת קופת גמל אישית (IRA) אשר מאפשרת לכל אחד מאתנו לנהל באופן עצמאי את קרנות ההשתלמות שלנו, וקופות גמל מסוימות.

בשיטת ה – Individual  Retirement  Account) IRA), החוסך מקבל שליטה על ניהול כספו בקופת הגמל/קרן ההשתלמות שלו, ויכול לשנות את מבנה ההשקעה בהתאם לאירועים חיצוניים או שינויים במצבו האישי. בכל עת יוכל להתעדכן online במצב ההשקעות בקופה, ולבצע שינויים.

אילו קופות וקרנות ניתן להעביר?

1. קרנות השתלמות נזילות ולא נזילות. 2. קופת גמל של חוסך "שכיר במעמד עצמאי". 3. כספים נזילים בקופת גמל של עמית עצמאי (הופקדו עד ליום 31 דצמבר 2005 והניתנים למשיכה לאחר 15 שנה או בהגיע העמית לגיל 60 וותק הקופה מעל 5 שנים, כספים לפי תקנה 38(א)(2)).