קופת גמל להשקעה היא מכשיר השקעה, המאפשר להשקיע כספים נזילים וליהנות מהטבות. המוצר מתאים כתחליף להשקעה בתיק ני"ע בחשבון הבנק, ומתאים מאוד לחיסכון ארוך טווח באמצעות הפקדה חודשית, במקום תוכנית חיסכון או פיקדון בבנק המציעים ריבית נמוכה.
מאפייני המוצר:
1. נזילות מלאה – ניתן למשוך את הכסף בכל עת תוך תשלום מס רווחי הון רגיל בשיעור 25%.
2. דמי ניהול נמוכים יחסית.
3. אפשרות למשיכת הכסף כקיצבה עם פטור מלא ממס.
4. ניתן להפקיד בהוראת קבע.
5. ההפקדה שנתית מוגבלת ל- 71,400 ש"ח לת.ז (נכון לשנת 2020).
6. אפשרות למעבר בין מסלולים ללא אירוע מס וללא עמלות.

השקעה של סכומים שנתיים הגבוהים מ-71,400 ש"ח כדאי לבצע באמצעות פוליסת חיסכון.