תיקון 190 – אפיק השקעה מומלץ לגימלאים

קופ"ג ידועה כאפיק השקעה פנסיוני עם יתרונות רבים, המאפשר לחסוך לתקופות ארוכות יחסית, עד מועד הפרישה, ולזכות בהטבות מס משמעותיות. הסכומים שניתן להפקיד בקופ"ג מוגבלים ע"פ קריטריונים שנקבעו בחוק, והפקדה של סכומים החורגים, אינה מזכה בהטבות המס , ולכן אינה כדאית.

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה הפך את קופות הגמל לאפיק השקעה אטרקטיבי גם בגיל פרישה ומאפשר הפקדת סכומים גבוהים ואפשרות ליהנות מהטבות מס מסוימות (לא פטור מלא), ומהטבות נוספות:

1.      הטבות מס – הפקדה בקופ"ג על בסיס תיקון 190 מאפשרת הפקדת כסף נזיל
המושקע בבנק בני"ע, פקדונות או תוכניות חיסכון לקופ"ג וליהנות מהטבות המס
הבאות:

א.      מס נומינאלי בשיעור 15% במקום מס ריאלי של 25%.
ב.      פטור מלא ממס למוטבים במקרה מוות עד גיל 75.
ג.       מס בשיעור 15% למוטבים בפטירה מעל גיל 75.
ד.      אפשרות למשיכה כקצבה.

2.      דמי ניהול ועמלות נמוכות.
3.      השקעות מגוונות כמו בכל קופ"ג הכוללות מלבד ני"ע גם השקעות בנכסים בלתי
סחירים, נדל"ן מניב,
הלוואות וקרנות השקעה. גיוון זה משפר עשוי לשפר את התשואות לאורך זמן.
4.      מגוון מסלולים. מגוון רחב של מסלולים ואפשרות מעב ר בינהם ללא עלויות
ותשלום מס רווחי הון.
5.      נזילות מלאה.
ההשקעה בע"פ תיקון 190 אפשרית למי שעומד בשני הקריטריונים הבאים:
1.      גיל 60 ומעלה.
2.      פנסיה מינימאלית של 4,500 ₪. הפנסיה רק מקרן פנסיה, ביטוח מנהלים או
פנסיה תקציבית. לא נכלל בקריטריון: קצבאות, פנסיה מחו"ל או שילומים
מגרמניה.

היתרונות הנ"ל הפכו את ההשקעה בקופ"ג, ע"פ תיקון 190, לאפיק השקעה תחליפי ואיכותי לעומת המשך השקעה של הכסף בבנק.
על מנת לבנות מסלול השקעה המתאים לפרופיל הסיכון ולצרכי המשקיע, מומלץ להיוועץ באיש מקצוע מוסמך לפני ההפקדה בקופ"ג.