תעודת  זהות  בנקאית

תעודת זהות בנקאית היא דו"ח שנתי המציג את כל היבטי הפעילות הבנקאית שהתבצעה בחשבון הלקוח במהלך שנה קלנדרית. הבנקים שולחים את התעודה פעם בשנה ב- 28 פברואר, אך ניתן גם להפיק אות  באופן עצמאי באמצעות אתרי האינטרנט של הבנקים. במידה וללקוח יותר מחשבון אחד, התעודה מופקת לכל חשבון בנפרד.

מה מצוי בתעודה?

1. פירוט הנכסים בחשבון: יתרות, פקדונות, ני"ע וחסכונות.
2. פירוט ההתחייבויות בחשבון: מסגרות אשראי והלוואות.
3. הוראות קבע בחשבון.
4. מיופי כוח בחשבון.
5. סיכום העמלות ששולמו.

 לתעודה שתי גרסאות: דו"ח מקוצר ותמציתי ודו"ח מפורט . מומלץ להפיק ולהתעמק בשתי הגרסאות.

תעודת הזהות הבנקאית היא כלי מצוין המאפשר לנטר בקלות את מכלול הפעילות המתבצעות בחשבון, וכן לאתר ולטפל בתקלות ובסעיפים לא תקינים, בעיקר בתחום העמלות והריביות. מומלץ לכל אחד להשתמש בכלי זה על מנת לחסוך דמי ניהול ועלויות ולשפר את הרכב תיק ההשקעות והחסכונות.